• İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Washington DC / ABD
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • New York / ABD
  • Dresden / Almanya
  • Brandenburger Tor - Berlin / Almanya
All rights reserved. / Designed by Fetcom

Hazırlayan : Fethi SAYGIN
Tarih : 07.01.2015

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Trilyonluk Planı

  Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, ekonomiye para aktarıp borsa’ya ve yeni açılımlara destek vermeye devam etmektedir. Ancak ekonomi çevrelerince Çin’in, her şöförün sakınacağı bir manevra yaptığı ifade edilerek, konjonktür programına destek vermek amacıyla Beijing (Pekin) tarafından aynı anda hem frene hem de gaza basıldığı iddia edilmektedir. 

 

2014 yılı başından itibaren Çin gayrimenkul piyasasında fiyatlar sürekli bir artış trendine girmişti. Çin emlak piyasasındaki fiyat artışı trendi Amerika Birleşik Devletlerindeki ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafiklerden görülmektedir.  

 
 

 

İlk aşamada Çin hükümeti aşırı olarak yükselen piyasaların artışına müdahale etmekte zorlandı ve ilk önce emlak piyasasına müdahale etmeye karar verdi. Ancak, hükümetin emlak piyasasında oluşabilecek balonu engellemeye yönelik adımına tepki gecikmedi ve aşırı miktarda para borsalara doğru yöneldi. 2014 yılı Temmuz ayından itibaren Çin borsalarında da meydana gelen yüzde 63 oranındaki yükseliş, piyasa denetçilerini rahatsız etti.

  

 

Bu gelişmeler üzerine Çin borsaları ve gayrimenkul piyasalarında ortaya çıkması muhtemel bir balonun engellenmesi amacıyla borsa endeksine müdahale anlamına gelebilecek analiz senaryoları üzerinde çalışılmaya başlanılmış ve Beijing (Pekin), 1 trilyon Avro büyüklüğünde bir konjönktür programına start vermiştir. Hongkong’da bulunan HSBC ekonomisti Julia Wang’a göre, bu hareket büyümeyi daha istikrarlı hale getirmek için yapılmıştır. Çünkü Çin’in ekonomik büyüme performansında son dönemlerde ortaya çıkan düşüş nedeniyle piyasaların tekrar canlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle 2014 sonbaharından bu güne Beijing yönetimince teşvik programları başlatılarak ve faizleri düşürerek bu duruma müdahale edilmeye çalışılmaktadır. Bazı ekonomistlerce bu yöntemin riskli olduğu, teşviklerin kamu bankaları vasıtasıyla verileceği, kamu eliyle uygulanacak müdahalelerin her ne kadar piyasayı kısa vadede istikrara kavuşturulması beklense de yüksek likidite oranlarının piyasalarda dengesizliklerine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

Çin’in yeni hedefi önceki hedefin devamı niteliğinde olup Dünya piyasalarındaki ekonomik gelişmelere paralel olarak 2015 yılının başından itibaren ortaya çıkacağı tahmin edilen ekonomik durgunluğun engellemektir. 

Başbakan Xi Jinping, uygulanan bu çifte strateji planı ile finans piyasalarını tedirgin etmeden iş piyasalarına istikrar getirmeye çalışmaktadır. Buna göre planlanan altyapı yatırımları çerçevesinde doğrudan metro veya yol inşaatı gibi projelere destek sağlanacak, bu yatırımları teşvik etmek için uygun görülen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel şirketlere kredi verilecektir. Bu çerçevede 300 civarında projeye 950 milyar Avro kaynağın aktarılması beklenilmektedir. Gelişmeleri kontrol altında tutabilmek için de projelerin her birinin başkent tarafından onaylanması ve böylece paranın spekülatif borsa işlemlerinde kullanılmasının engellenmesi öngörülmektedir. Ancak konjonktür programı ile ilgili olarak ortaya çıkan dedikodular borsada işlem gören hisse senedi fiyatlarında tekrar artışlara neden olmaktadır.

Devlet yetkilileri, bu konuda spekulatörleri suçlamakta, “ateşe ateşle” karşılık verme eğiliminde olduklarını belirtmekte, bunun yanlış olduğunu ifade etmektedirler. Çin hükümetince son uygulanan borsaya müdahale yöntemi ise yirmiden fazla firmanın aynı anda borsaya açılmasını sağlayarak (IPO projelerine lisans vererek) spekülatif artışlara son vermek olmuştur. Li Daxiao, Yingda Securities/Shenzen; borsada işlem gören kağıtların sayısının artışının değişmeyen talebe göre fiyat artışını yavaşlatılacağını belirtmiştir.

Dünya ve özellikle Avrupa piyasalarında baş gösteren durgunluğa bağlı olarak Çin ekonomisinin büyüme trendinde ortaya çıkan yavaşlamaya karşı Çin hükümetince yürütülen mücadele stratejisinde ne kadar başarı sağlanacağını ve yakın zamanda Amerika Birleşik Devletlerinden devraldığı dünya devi koltuğunda yerini sağlamlaştırıp sağlamlaştıramayacağını hep beraber göreceğiz.

 

Hits: 3465