• İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Washington DC / ABD
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • New York / ABD
  • Dresden / Almanya
  • Brandenburger Tor - Berlin / Almanya
All rights reserved. / Designed by Fetcom

     Bazı temel göstergelere göre seçilmiş bazı ülke ekonomilerinin rakamsal olarak karşılaştırmasını buradaki PDF dosyadan görebilirsiniz. Bu dosyada Dünya'daki birçok ülkenin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğüne, büyüme oranına, enflasyon oranına, ihracat ve ithalat değişim oranına, işsizlik oranına, kamu gelirlerine, kamu harcamalarına ve cari işlemler açık / fazla / dengesine göre sıralaması yer almaktadır.

 

     Goldman Sachs tarafından hazırlanmış aşağıdaki grafik bize MINT ülkeleri olarak bilinen Meksiko (Mexico), İndonezya (Indonesia), Nijerya (Nigeria) ve Türkiye (Turkey)  'nin 2012 ile 2050 yılları arasındaki gelişimini ve Dünya ülkelerinin ekonomik büyüklüklerinin nasıl bir değişim göstereceğini göstermektedir. (Söz konusu grafiğin bazı temel varsayımlara göre hazırlandığını, zaman içinde değişim gösterebileceğini gözden kaçırmamak gerekir.)

Hits: 2856