• İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Washington DC / ABD
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • New York / ABD
  • Dresden / Almanya
  • Brandenburger Tor - Berlin / Almanya
All rights reserved. / Designed by Fetcom

Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Göstergeler

Dokuman 1- Temmuz 2015 İtibariyle Türkiye İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı.

Dokuman 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanmış Türkiye Ekonomisindeki temel ekonomik gelişmeleri 10.08.2015 tarihi itibariyle gösteren sunum dosyasını (PDF) burada bulabilirsiniz. Dokümanı incelemek için lütfen tıklayınız.

Dokuman 3- Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Ekonomisindeki gelişmeleri gösteren tanıtım broşürü Türkiye'nin ekonomik durumunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Broşüre incelemek için lütfen tıklayınız.

Dokuman 4- Bazı anahtar ülkelerdeki faiz oranlarının büyükten küçüğe sıralanmış listesi ve Türkiye'nin bu listedeki yeri (Haziran 2014) (10 Yıllık Devlet Tahvilleri Bazında)

Dokuman 5- Turkiye'nin Mart 2015 itibariyle ekonomik görünümünü bu dokümanda topladık. Türkiye'nin yıllık büyüme oranlarını, enflasyon oranlarını, diğer bazı ülkelerle karşılaştırmalı büyüme tahminlerini, ihracat ve ithalat miktarlarını ve geleceğe yönelik tahminleri, kişi başı milli gelir, işsizlik oranları, turizm gelirleri, cari işlemler dengesi, orta vadeli program hedefleri, bazı ülkelerle karşılaştırmalı GSMH (GSYH) artış oranları, kapasite kullanım oranları, sanayi üretim endeksi, reel efektif döviz kurları, kredilerdeki gelişmeler, CDS primleri, mali piyasalara ilişkin bazı rakamlar, AB tanımlı bütçe açığı, kamu borcu, ödemeler dengesi rakamları, nüfus potansiyeli, pazar dinamikleri, dış ticaret hedefleri, Türkiyenin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payı, dış ticaret hacmi, dış ticaretin gelişimi, başlıca ihracat ürünleri, başlıca ithalat ürünleri, ihracatın ve ithalatın bölgesel dağılımı, turizm istatistikleri, yurt dışı mütahitlik hizmetlerine ilişkin rakamlar, teşvik uygulamalar ve rakamları, Türkiye'nin yatırım ortamı olarak kabul edilmesinin sebepleri, işletme açma süreleri, finans sektöründeki şeffaflık değerlendirmesi, yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımı, serbest bölegelerin dağılımı, ticari hereketleri, serbest bölgelerdeki sektörel yoğunlaşma ve faydaları, AB Katılım müzakereleri süreci, AB ile karşılıklı dış ticaret durumu, STA ülkeleri, geleceğe yönelik projeler hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz. (Veriler T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

Dokuman 6- Son üç yılın ekonomik göstergelerini görmek ve karşılaştırmak isterseniz bu PDF dosyası size çok yardımcı olacaktır.

Hits: 6706