• İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • İstanbul / Türkiye
  • Ankara / Türkiye
  • Washington DC / ABD
  • Ankara / Türkiye
  • Berlin / Almanya
  • New York / ABD
  • Dresden / Almanya
  • Brandenburger Tor - Berlin / Almanya
All rights reserved. / Designed by Fetcom

Güncel Ekonomik Göstergeler - 2019

Ekonomik Veriler Son Güncelleme Tarihi : 03.05.2019
TÜRKİYE EKONOMİSİ - EN SON EKONOMİK VERİLER (2019) Önceki Yıl
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2012
   Tarih    Gösterge    Periyod    Dönem    Cari Yıl    Önceki Yıl
ÜRETİM ve BÜYÜME
   31.03.2018   GSYİH Büyümesi    Yıllık    2017    7,4%     2,9%
   11.03.2019   GSYİH Büyümesi    Yıllık    2018    2,6%     7,4%
   11.03.2019   GSYİH Büyümesi    1. Çeyrek    2018     7,4%     5,3%
   11.03.2019   GSYİH Büyümesi    2. Çeyrek    2018     5,3%     5,3%
   11.03.2019   GSYİH Büyümesi    3. Çeyrek    2018     1,8%     11,5%
   11.03.2019   GSYİH Büyümesi    4. Çeyrek    2018     -3,0%     7,3%
   11.03.2019   GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla)     1. Çeyrek     2018     788.833    649.272
   11.03.2019   GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla)     2. Çeyrek     2018     885.236    734.426
   11.03.2019   GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla)     3. Çeyrek     2018     1.016.806    831.879
   11.03.2019   GSYİH (Milyon TL, cari fiyatlarla)     4. Çeyrek     2018     1.010.114    890.960
   11.03.2019   GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla)     1. Çeyrek     2018     206.829     175.862
   11.03.2019   GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla)     2. Çeyrek     2018     204.571     204.867
   11.03.2019   GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla)     3. Çeyrek     2018     187.797     235.838
   11.03.2019   GSYİH (Milyon USD$, cari fiyatlarla)     4. Çeyrek     2018     184.890     234.924
   11.03.2019   Kişi Başı GSYİH (cari fiyatlarla - TL)    Yıllık    2018     45.463 TL    
   11.03.2019   Kişi Başı GSYİH (cari fiyatlarla - ABD $)    Yıllık    2018     9.632 $     10.596 $
   14.03.2019   Sanayi Üretimi Endeksi     Yıllık     Ocak-2019     -7,3 %    
   14.03.2019   Sanayi Üretimi Endeksi     Aylık     Ocak-2019     1,0 %    
   29.04.2019   Ekonomik Güven Endeksi (Önceki Aya Göre Değişim)     Aylık    Nisan ve Mart-2019     3,4 %     3,1 %
   29.04.2019   Ekonomik Güven Endeksi     Aylık    Nisan-2019     84,7     99,9
   22.04.2019   Tüketici Güven Endeksi(Önceki Aya Göre Değişim)     Aylık     Nisan ve Mart-2019     6,9 %     2,9 %
   22.04.2019   Tüketici Güven Endeksi     Aylık     Nisan-2019     63,5     71,4
ENFLASYON
   03.05.2019   Enflasyon Oranı TÜFE    Yıllık    Nisan - 2019     19,50 %     10,85 %
   03.05.2019   Enflasyon Oranı TÜFE    Aylık    Nisan - 2019     1,69 %     1,87 %
   03.05.2019   Enflasyon Oranı TÜFE    On iki Aylık Ortamalara Göre    Nisan - 2019     19,39 %     11,06 %
   03.05.2019   Enflasyon Oranı ÜFE    Yıllık    Nisan - 2019     30,12 %     16,37 %
   03.05.2019   Enflasyon Oranı ÜFE    Aylık    Nisan - 2019     2,98 %     2,60 %
   03.05.2019   Enflasyon Oranı ÜFE    On iki Aylık Ortamalara Göre    Nisan - 2019     32,24 %     15,36 %
DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ (Milyon USD)
   30.04.2019   DışTicaretDengesi(DışTicaret Açığı-Milyon US$)    Yıllık-Birikimli     Ocak-Mart 2019    -6.771    -20.759
   30.04.2019   Dış Ticaret Dengesi (Dış Ticaret Açığı-Değişim)    Yıllık-Değişim     Ocak-Mart 2019     -67,4 %    
   30.04.2019   Dış Ticaret Dengesi (Dış Ticaret Açığı-Milyon US$)    Aylık    Mart 2019     -2.137     -5.882
   30.04.2019   Dış Ticaret Dengesi (Dış Ticaret Açığı-Değişim)    Aylık    Mart 2019     -63,7 %    
   30.04.2019   İthalat (Milyon US$)    Yıllık-Birikimli    Ocak-Mart 2019     49.020     61.895
   30.04.2019   İthalat (%)    Yıllık-Birikimli    Ocak-Mart 2019     -20,8 %    
   30.04.2019   İthalat (Milyon US$)     Aylık     Mart 2019     17.622     21.435
   30.04.2019   İthalat (%)     Aylık    Mart 2019     -17,8 %    
   30.04.2019   İhracat (Milyon US$)    Yıllık-Birikimli    Ocak-Mart 2019     42.249     41.136
   30.04.2019   İhracat (%)    Yıllık-Birikimli    Ocak-Mart 2019     2,7 %    
   30.04.2019   ihracat (Milyon US$)    Aylık    Mart 2019     15.486     15.553
   30.04.2019   ihracat (%)    Aylık    Mart     -0,4 %    
   30.04.2019   İhracatın İthalatı Karşılama Oranı    Yıllık-Birikimli     Ocak-Mart 2019     86,2 %     66,5 %
   30.04.2019   İhracatın İthalatı Karşılama Oranı    Aylık     Mart 2019     87,9 %     72,6 %
   31.01.2019   Avrupa Birliğine İhracat    Yıllık     Aralık 2018     6.550    
   31.01.2019   Avrupa Birliğine İhracat    Yıllık     Aralık 2018     0,4 %    
   31.01.2019   Avrupa Birliğine İhracatın Toplam İhracattaki Payı    Yıllık     Aralık 2018     47,2 %     47,1 %
   30.04.2019   En Fazla İhracat Yapılan Ülke :1 - Almanya    Aylık     Mart 2019     1.403 Milyon $    
   30.04.2019   En Fazla İhracat Yapılan Ülke :2 - Birleşik Krallık    Aylık     Mart 2019     855 Milyon $    
   30.04.2019   En Fazla İhracat Yapılan Ülke :3 - İtalya    Aylık     Mart 2019     827 Milyon $    
   30.04.2019   En Fazla İthalat Yapılan Ülke :1 - Rusya    Aylık     Mart 2019     1.969 Milyon $    
   30.04.2019   En Fazla İthalat Yapılan Ülke :2 - Almanya    Aylık     Mart 2019     1.615 Milyon $    
   30.04.2019   En Fazla İthalat Yapılan Ülke :3 - Çin    Aylık     Mart 2019     1.405 Milyon $    
   30.04.2019   Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracatındaki Payı         Mart 2019     3,9 %    
   30.04.2019   Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İthalatındaki Payı         Mart 2019     15,7 %    
DÖVİZ
   30.12.2016   1 ABD Doları Karşılığı TL Kuru    Yıl Sonu Kapanış Kuru    2016     3.5255 TL     2,9233 TL
   30.12.2017   1 ABD Doları Karşılığı TL Kuru    Yıl Sonu Kapanış Kuru    2017     3.7787 TL     3.5255 TL
   30.12.2018   1 ABD Doları Karşılığı TL Kuru    Yıl Sonu Kapanış Kuru    2018     5,2905 TL     3.7787 TL
   30.12.2016   1 EURO Karşılığı TL Kuru    Yıl Sonu Kapanış Kuru    2016     3.7166 TL     3,1896 TL
   30.12.2017   1 EURO Karşılığı TL Kuru    Yıl Sonu Kapanış Kuru    2017     4.5237 TL     3.7166 TL
   30.12.2018   1 EURO Karşılığı TL Kuru    Yıl Sonu Kapanış Kuru    2018     6.0530 TL     4.5237 TL
İSTİHDAM
   15.04.2019   İşsizlik Oranı         Ocak 2019     14,7%     10,8%
   15.04.2019   Genç İşsizlik Oranı         Ocak 2019     26,7%     19,9%
   15.04.2019   Çalışan Sayısı (bin kişi)         Ocak 2019     27.157     28.029
   15.04.2019   İstihdam Oranı         Ocak 2019     44,5%     46,4%
   15.04.2019   İşgücüne Katılma Oranı         Ocak 2019     52,2%     52,1%
   15.04.2019   İşsiz Sayısı (bin kişi)         Ocak 2019     4.668     3.409
   15.04.2019   Kayıt dışı çalışanlar         Ocak 2019     33,1%     32,5%
BÜTÇE (Milyar TL)
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri    Ocak-Kasım     2015     451,979    425,383
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri    Kasım     2015     43,807    39,219
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Değişim Oranı    Kasım-Aylık     2015    11,7    
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri    Ocak-Kasım    2015     472,943    448,752
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri    Kasım    2015     43,009    35,618
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Değişim Oranı    Kasım-Aylık    2015    20,8    
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi    Yıllık    2015    -20,963    -23,370
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi    Kasım    2015     0,798     3,601
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi    Yıllık    2015    33,037    26,544
   15.12.2015   Merkezi Yönetim Faiz Dışı Bütçe Dengesi    Kasım    2015     4,667     6,788
KAMU BORÇ STOKU GÖSTERGELERİ
   01.06.2017   Toplam Borç Servisi (Milyar TL)    Yıllık Planlanan    2017    133,1    
   01.06.2017   Toplam Borç Servisi (Milyar TL)    Ocak-Mayıs    2017    58,7    
   01.06.2017   Toplam Dış Borç Servisi (Milyar TL)    Yıllık Planlanan    2017    35,0    
   01.06.2017   Toplam Dış Borç Servisi (Milyar TL)    Ocak-Mayıs    2017    15,8    
   01.06.2017   Toplam İç Borç Servisi (Milyar TL)    Yıllık Planlanan    2017    98,1    
   01.06.2017   Toplam İç Borç Servisi (Milyar TL)    Ocak-Mayıs    2017    43,0    
   01.06.2017   Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku (Milyon $)    Mayıs    2017    225.817     215.465
   01.06.2017   Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (Milyon $)    Mayıs    2017    137.281     132.930
   01.06.2017   Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (Milyon $)    Mayıs    2017    88.537     82.535
   01.06.2017   Toplam Borç Stoku/GSYİH    Yıllık    2016     29,32%    29,02%
   01.06.2017   AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYİH    Yıllık    2017-1. Çeyrek    28,90%    28,30%
   01.06.2017   Net Borçlanma (Milyar TL)    Yıllık Planlanan    2017    36,7    
   01.06.2017   Net Borçlanma (Milyar TL)    Ocak-Mayıs    2017    36,5    
   01.06.2017   Net Dış Borçlanma (Milyar TL)    Yıllık Planlanan    2017    -1,1    
   01.06.2017   Net Dış Borçlanma (Milyar TL)    Ocak-Mayıs    2017    15,3    
   01.06.2017   Net İç Borçlanma (Milyar TL)    Yıllık    2017    37,8    
   01.06.2017   Net İç Borçlanma (Milyar TL)    Ocak-Mayıs    2017    21,3    
Son Güncelleme Tarihi : 03.05.2019

 

Hits: 12140